El problema de l’apnea del son i el ronc | tractaments

POSSIBLES TRACTAMENTS

Hi ha tres tipus de tractaments eficaços amb un alt grau d’èxit en pacients amb problemes respiratoris o símptomes d’apnea del son.

OrthoApnea

Tractament amb dispositius d’avançament mandibular
Els dispositius d’avançament mandibular (DAM) protruyen la mandíbula i / o la llengua per mantenir la via aèria permeable i evitar el col·lapse durant el son.
Generalment es diferencien en dos tipus: els “monobloc” (configurats en una única peça) i els “duobloc” (dispositius amb dues peces separades, una per a l’arcada dentària superior i una altra per a l’arcada dentària inferior). Els dispositius de dues peces solen permetre un major ajust i major rang de protrusió mandibular.

OrthoApnea® està profundament especialitzada en l’elaboració d’aquests dispositius. Es tracta d’un dispositiu intraoral, fet a mida, que s’usa durant les hores de son. Discret, còmode i eficaç, produeix una respiració adequada eliminant totalment el ronc ja que és l’únic dispositiu del món que avança encara més la mandíbula quan el pacient obre la boca, augmentant així l’obertura de la via aèria. A més ofereix lateralitat, obertura i avanç mil·limètric controlat.

CPAP

Pressió Positiva Contínua a la via Aèria
La pressió contínua positiva en la via aèria (CPAP) nasal es considera com el tractament ideal per al tractament de Síndrome Apnea obstructiva del son (SAOS), pel fet que és conservador i reversible, però, hi ha una pobra taxa d’adherència en el seu utilització a llarg termini.
L’aparell és senzill i manejable, genera una pressió d’aire que es transmet a través d’un tub fins a una màscara que s’ajusta al nas, o en ocasions a nas i boca vencent així el tancament de la via respiratòria i evitant les pauses respiratòries .

La CPAP corregeix les apnees obstructives, mixtes i, en no poques ocasions, les centrals (moltes d’elles perquè, encara que aparentment centrals, són en origen obstructiu), elimina les hipopnees i de suprimir el ronc. Evita la desaturació d’oxigen, els despertars electroencefalogràfics (arousal) secundaris als esdeveniments respiratoris i normalitza l’arquitectura del son.

 

CIRURGIA

Tractament quirúrgic de la via aèria
Hi ha algunes modalitats quirúrgiques que s’han de tenir en compte en el tractament de la SAHS tot i que els resultats de la cirurgia no són tan homogenis ni tan definitius.

En persones amb mala ventilació nasal i alteracions anatòmiques nasals una intervenció d’aquesta zona pot facilitar l’eficàcia del tractament amb Pressió Positiva Contínua a la via Aèria (CPAP) i millorar els símptomes.

Algunes de les principals tècniques quirúrgiques emprades en el tractament de la síndrome d’apnea / hipoapnea del son són:

Cirurgia nasal (Polipepctomía, Turbinectomía, Septoplàstia)
Cirurgia faríngia (UPPP, UPP, RPP)
Cirurgia lingual (Estabilització quirúrgica de la base de la llengua, Reducció de la base de la llengua amb radiofreqüència)
Cirurgia maxil·lofacial (Avanç del múscul geniogloso, Avanç del hioide, Avanç maxilo-mandibular)

Font: http://www.pro.orthoapnea.es/tratamientos.html

2018-04-30T09:53:16+02:00