La periodòncia, les malalties de les genives

La periodòncia és la part de l’odontologia que s’encarrega de detectar i tractar les patologies que afecten el periodonci. Les malalties periodontals constitueixen un grup de quadres clínics, de caràcter infecciós, que es localitzen en el periodonci. Aquest es troba format pels teixits que protegeixen, envolten i fan de suport a les dents: geniva, os alveolar, lligament alveolar i ciment radicular.

L’acumulació de bacteris en la geniva produeix una reacció inflamatòria gingival anomenada gingivitis. La gingivitis es caracteritza per ser una entitat de caràcter reversible però si no es tracta eliminant els bacteris, pot ser que aquesta patologia es transformi en periodontitis. La periodontitis es diferencia bàsicament de la gingivitis per la presència de pèrdua òssia. L’origen d’aquesta pèrdua pot ser per un augment de la virulència dels bacteris, per una disminució de les defenses de l’hoste, entre d’altres raons. Així doncs, la periodontitis són infeccions produïdes per bacteris i modificades per factors lligats a l’hoste i al medi ambient.

La causa principal de la inflamació és la placa bacteriana, juntament amb altres factors predisponents, com ara el càlcul, restauracions defectuoses, complicacions per tractaments d’ortodòncia, consum de tabac i altres.

El control de placa és l’eliminació de la placa i la prevenció de la seva acumulació sobre les dents i superfícies gingivals adjacents. Tot i que el paper del professional és necessari per al tractament periodontal, l’habilitat i la motivació del pacient a l’hora de controlar la placa bacteriana són fonamentals si es pretén aconseguir bons resultats a llarg termini. És convenient ensenyar al pacient un correcte mètode de raspallat, així com sistemes complementaris que reforcin la higiene oral. La tasca del periodontista consisteix en l’eliminació de placa i càlcul supra i subgingival.

La cirurgia periodontal pretén corregir els defectes que la malaltia s’ha produït en les estructures anatòmiques de la geniva i l’os. L’objectiu és establir una correcta morfologia gingival que faciliti el control de la placa a càrrec del pacient.

Posteriorment al tractament de les genives, el pacient inicia un manteniment periòdic, ja que les malalties periodontals són de naturalesa crònica. Sense un manteniment adequat, cal esperar la recidiva de la malaltia periodontal. La freqüència del manteniment ve determinada pel grau de destrucció periodontal previ, els factors de risc, la higiene oral del pacient i la seva edat.

Font: www.coec.cat

2018-08-20T10:25:33+02:00