Psicologia Matadepera2017-08-14T23:59:46+02:00

TRACTAMENTS DE PSICOLOGIA A MATADEPERA

Tractaments psicològics per adults, adolescents i infants. Plataforma PSIOUS pel tractament de fòbies i trastorns d’ansietat amb realitat virtual.

Psicologia Adults

La teràpia psicològica és un tractament amb el qual es pretén treballar aspectes com: situacions conflictives, emocions, pensaments, actituds, sensacions, que causen un malestar en el pacient o client. Tractem adolescents a partir de 16 anys i adults.

Mitjançant el diàleg es treballen les estratègies per tal de promoure un canvi en la percepció del problema. Així, el pacient podrà desenvolupar recursos que li permetin adquirir un control emocional de la seva situació particular, afavorint el creixement personal i la presa de decisions.

L’objectiu final és adquirir un nou diàleg, unes noves formes de pensar i uns nous estils de comportament que disminuiran el malestar personal, afavorint una millor qualitat de vida.

Psicoteràpia Positiva per la depressió
Programa d’Entrenament de Sol·lució de problemes
Tractament conductual i d’afrontament de l’Ansietat
Entrenament en el maneig de l’Estrès
Tècniques de relaxació
Tècniques d’Afrontament i Control del Dolor
Estratègies de comunicació i Assertivitat
Tècniques de Reestructuració de pensaments negatius
Millora de l’Autoestima

Psicologia Infanto-Juvenil

Es proporciona atenció psicològica a infants i adolescents (fins als 15 anys) amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida del menor proporcionant una intervenció integral.

La teràpia psicològica proporciona una intervenció que té en compte els aspectes cognitius, emocionals i conductuals del menor així com el seu entorn (família, escola, …).

La intervenció es complementa amb psicoteràpia grupal ja que en molts casos es el tractament d’elecció segons l’evidència científica. Per altra banda, els grups de pautes per a pares serveixen per conèixer les estratègies per modificar conductes dels fills i habilitats per comunicar-se amb ells, disminuint conductes disruptives i millorant la dinàmica familiar.

Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat
Trastorns de l’espectre autista, trastorns d’ansietat
Fòbies
Trastorns afectius
Trastorn obsessiu compulsiu
Trastorns del son
Control d’esfínters
Problemes d’aprenentatge