Logopèdia Matadepera2017-10-08T20:51:42+02:00

SERVEI DE LOGOPÈDIA A MATADEPERA

La disciplina de la logopèdia respon a la necessitat de donar suport terapèutic a aquelles persones amb dificultats en l’extens àmbit de la comunicació.

Tot i ser una disciplina professional relativament moderna inclou infinitat de branques i abraça tots els àmbits de la comunicació humana i també de la deglució.

Es tracta doncs d’una ciència que avalua, diagnostica i tracta els problemes del llenguatge, la veu i la deglució. La seva finalitat és la prevenció, el diagnòstic, el pronòstic, el tractament i l’avaluació integral dels trastorns de la comunicació humana.

L’esser humà és social per definició i és l’únic primat que empra el llenguatge verbal amb els seus iguals.

La figura del logopeda com a terapeuta ajuda a resoldre les dificultats que apareixen al llarg de la vida per portar a terme una comunicació exitosa.

Aquestes dificultats poden ser de caire orgànic (dislàlies, deglucions atípiques, frenets linguals curts, etc), poden ser funcionals, és a dir, derivats d’un mal ús dels òrgans fonadors/ressonadors (nòduls, pòlips, estrès vocal), poden afectar a la comunicació escrita, poden venir provocats per una malaltia degenerativa, per un accident vascular cerebral, autisme, etc.

Al Centre Mèdic Matadepera oferim un servei de logopèdia global. Aquí podreu trobar el recolzament terapèutic que necessiten els vostres fills en les dificultats relacionades amb els trastorns de l’aprenentatge, lectoescriptura i llenguatge però també tots aquells relacionats amb la parla i la veu.